สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


5 Terre


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
35/16 ถนน เพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197 อีเมล์ : ptn2@pattani2.go.th