ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ท่านที่ปรึกษาผู้แท...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินผลการพัฒนาก...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
การอบรมเชิงปฏิบัติ...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
โครงการค่ายลูกเสือ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
ประชุมสรุปผลกิจกรร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมจัดทำแผนพัฒน...

กลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมสนาสอบ I-Net...

งานประชาสัมพันธ์
พัฒนาผอ.โรงเรีนน...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาสัมฤทธ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เยี่ยมโรงเรียนบ้า...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมนักเรียน...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
ประชุมหารือแนวทางป...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมประจำเดือนผู...

กลุ่มอำนวยการ
รับองคมนตรี...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมให้กำลังคณะค...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในง...

งานประชาสัมพันธ์
รายการพุธเช้า ข่าว...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 10 / 66