ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

มอบเหรียญและถ้วยรา...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมบุคลากรกลุ่ม...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมพิจารณาคัดเล...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมผู้บริหาร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการรั...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมโรงเรียนบ้าน...

งานประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทร...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงนโยบาย...

กลุ่มนโยบายและแผน
เยี่ยมชมการจัดการเ...

งานประชาสัมพันธ์
มอบกระเป๋านักเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ ส...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรกลุ่ม...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมสร้างความรู้...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกประธ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนประส...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมบุคลากรกลุ่ม...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 11 / 66