ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

พุธเช้าข่าวโรงเรีย...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมพัฒนานักจิตว...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
ประชุมคณะกรรมการรั...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
เยี่ยมชมการจัดการเ...

หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคาร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมประจำเดือนผู...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำแผนพัฒน...

กลุ่มนโยบายและแผน
กิจกรรมวันแห่งความ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติงาน...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนบ้า...

งานประชาสัมพันธ์
งาน Symposium นวัต...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการสานสายใยสู่...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมรับชมรายการพุ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร สพป....

งานประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 12 / 66