ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ประชุมชี้แจงการราย...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมปฏิบัติการพั...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมปฏิบัติการพั...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมผู้บริหารชี้...

กลุ่มนโยบายและแผน
ตรวจเยี่ยมให้กำลัง...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานบริห...

งานประชาสัมพันธ์
รับ ส่ง รอง ผอ.สพป...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการบร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต้อนรับ ผอ.ใหม่ ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพิ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมประเมินผลการ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะกรรมการเล...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมตรวจติดตามเพ...

งานประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการ พัฒนาค...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมวิทยากรแกน...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติ ใ...

กลุ่มนโยบายและแผน
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการคณ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมรองผู้อำนวยก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 2 / 66