ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ประชุมประเมินผลการ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะกรรมการเล...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมตรวจติดตามเพ...

งานประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการ พัฒนาค...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมวิทยากรแกน...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติ ใ...

กลุ่มนโยบายและแผน
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการคณ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมรองผู้อำนวยก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจเยี่ยมการจ่ายเ...

งานประชาสัมพันธ์
เสวนาวิชาการ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม กตปน....

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินเลื่อนเป็นว...

งานประชาสัมพันธ์
รับชมรายการ พุธเช้...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการคั...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลงพื้นที่ติดตามการ...

งานประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ติดตามการ...

งานประชาสัมพันธ์
การประเมินสัมฤทธิผ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะกรรมการพิ...

กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ข่าวเก่าทั้งหมด page 26 / 90