ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ตรวจเยี่ยมการจ่ายเ...

งานประชาสัมพันธ์
เสวนาวิชาการ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุม กตปน....

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินเลื่อนเป็นว...

งานประชาสัมพันธ์
รับชมรายการ พุธเช้...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการคั...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลงพื้นที่ติดตามการ...

งานประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ติดตามการ...

งานประชาสัมพันธ์
การประเมินสัมฤทธิผ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะกรรมการพิ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ติดตามการดำเนินการ...

งานประชาสัมพันธ์
รับฟังการชี้แจงการ...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมบุคลากรกลุ่ม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมและจัดทำหลัก...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เยี่ยมบ้านนักเรียน...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
ประชุมผู้บริหารสถา...

งานประชาสัมพันธ์
พุธเช้าข่าว สพฐ....

กลุ่มนโยบายและแผน
PMQA

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะทำงานขับเ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินข้าราชก...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 3 / 66