ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

โครงการพัฒนาสัมฤทธ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เยี่ยมโรงเรียนบ้า...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมนักเรียน...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
ประชุมหารือแนวทางป...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมประจำเดือนผู...

กลุ่มอำนวยการ
รับองคมนตรี...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมให้กำลังคณะค...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในง...

งานประชาสัมพันธ์
รายการพุธเช้า ข่าว...

งานประชาสัมพันธ์
มอบเหรียญและถ้วยรา...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมบุคลากรกลุ่ม...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมพิจารณาคัดเล...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมผู้บริหาร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการรั...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมโรงเรียนบ้าน...

งานประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทร...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ข่าวเก่าทั้งหมด page 34 / 90