ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ประชุมชี้แจงนโยบาย...

กลุ่มนโยบายและแผน
เยี่ยมชมการจัดการเ...

งานประชาสัมพันธ์
มอบกระเป๋านักเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ ส...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรกลุ่ม...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมสร้างความรู้...

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคัดเลือกประธ...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนประส...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมบุคลากรกลุ่ม...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
พุธเช้าข่าวโรงเรีย...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวหน้า...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมพัฒนานักจิตว...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
ประชุมคณะกรรมการรั...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
เยี่ยมชมการจัดการเ...

หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคาร...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ข่าวเก่าทั้งหมด page 35 / 90