ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ประธานคณะกรรมการที...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะกรรมการสถานศึก...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนชุมช...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนบ้าน...

งานประชาสัมพันธ์
จัดทำแผนธุรกิจอย่า...

งานประชาสัมพันธ์
การติดตามผลการดำเน...

งานประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่เตรียมควา...

งานประชาสัมพันธ์
รับฟังติดตามผลโครง...

งานประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนพื้นที่น...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมอนุกรรมการติ...

งานประชาสัมพันธ์
รับชมรายการพุธเช้า...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนบ้าน...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนบ้าน...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียนละหา...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเคารพธงชาติ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบร...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกี...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกี...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกป่า และ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ข่าวเก่าทั้งหมด page 39 / 90