ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

รับฟังการชี้แจงแนว...

งานประชาสัมพันธ์
การประเมินข้าราชก...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประเมินข้าราชการคร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินข้าราชกา...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
พุธเช้าข่าว สพฐ....

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะทำงาน การ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมเชิงปฎิบัติก...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมคณะกรรมการบร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวแทนข้าราชการผู้...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร่วมแลกเปลี่ยนเรีย...

งานประชาสัมพันธ์
การพัฒนาความรู้และ...

งานประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตาม และ...

งานประชาสัมพันธ์
พุธเช้าข่าว สพฐ....

กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมชี้แจงสื่อสา...

งานประชาสัมพันธ์
พบปะข้าราชการครูใน...

กลุ่มนโยบายและแผน
สัมมนาแลกเปลี่ยนเร...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมกลุ่มบริหารง...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
คัดเลือก ครูดีในดว...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
อบรมด้านกฎหมาย ระเ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทักษดิจิทั...

กลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 4 / 66