ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ประชุมกลุ่มออมทรัพ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการปร...

งานประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ ผอ.เขต ...

งานประชาสัมพันธ์
วันครู 62 สพป.ปัตต...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสม...

งานประชาสัมพันธ์
สร้างขวัญกำลังใจนั...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินนักเรียนเพื...

งานประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมเคารพธ...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมหารือ ต...

งานประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทางวิชาก...

งานประชาสัมพันธ์
โครงการบ่มเพาะต้นก...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานมหกรรมค...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมและให้กำลั...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมคณะทำงานจัดน...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำ...

งานประชาสัมพันธ์
ฝ้าระวังสถานการณ์น...

งานประชาสัมพันธ์
รับการติดตามการดำเ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 48 / 66