ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ออกเยี่ยมเยียนผู้ไ...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมตามโครงก...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเคารพธงชาติ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถา...

งานประชาสัมพันธ์
เยี่ยม ให้กำลังใจ ...

งานประชาสัมพันธ์
จัดสอบโอลิมปิกวิช...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมินนักเรียนเพื...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเคารพธงชาติ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมทบทวนแผนรปภ....

งานประชาสัมพันธ์
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต...

งานประชาสัมพันธ์
ประเมิน นักเรียน ...

งานประชาสัมพันธ์
รับรายงายตัว จัดทำ...

งานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการคัดเลือก...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมปรับแผนการรั...

งานประชาสัมพันธ์
รายการพุธเช้าข่าว ...

งานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ข่าวเก่าทั้งหมด page 52 / 90