ภาพข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่

ประชุมสรุปบทเรียน...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
การเตรียมความพร้อม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมแลกเปลี่ยนเร...

งานประชาสัมพันธ์
การฝึกประสบการณ์ด้...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะบริหาร...

งานประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบั...

กลุ่มส่งเสริมการจัดก...
พิธีมอบประกาศนียบั...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในง...

งานประชาสัมพันธ์
งานสานฝันสู่วันแห่...

งานประชาสัมพันธ์
เปิดบ้านวิชาการไทย...

งานประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่อ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะบริหาร สพ...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการตร...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนผู...

กลุ่มอำนวยการ
การประชุมเชิงปฏิบั...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฎิบัติก...

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการตลาด...

งานประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมการประเม...

งานประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทาง...

กลุ่มนิเทศติดตามและป...
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ข่าวเก่าทั้งหมด page 8 / 66