หน้ารวมกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคห...

บ้านกระเสาะ
การทดสอบทางการศึกษาร...

บ้านต้นทุเรียน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย...

บ้านกระเสาะ
กิจกรรมวันครู 2562...

บ้านต้นทุเรียน
ประชุมกรรมการศถานศึก...

บ้านต้นทุเรียน
โครงการธนาคารขยะชุมช...

บ้านต้นทุเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชา...

บ้านต้นทุเรียน
ร่วมต้อนรับและแสดงคว...

บ้านกระเสาะ
มอบของขวัญงานวันเด็ก...

บ้านกระเสาะ
โครงการสานฝันกีฬา แน...

อนุบาลยะรัง
ฟุตบอลวันเด็ก 62...

อนุบาลยะรัง
ร่วมงานวันครู 2562...

บ้านบาละแต
การทดสอบทางการศึกษาร...

บ้านกระเสาะ
วันครู 62 สพป.ปัตตาน...

บ้านวังกว้าง
กีฬาวันครู62...

บ้านวังกว้าง
การทดสอบทางการศึกษาร...

บ้านวังกว้าง
เตรียมพร้อมก่อนการทด...

บ้านดูวา
มอบเงินนักเรียนยากจน...

ชุมชนบ้านต้นสน
ร่วมต้อนรับและแสดงคว...

บ้านกระเสาะ
ต้อนรับ ผอ.สพป.ปัตตา...

บ้านกระเสาะ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ข่าวเก่าทั้งหมด page 67 / 90