ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำปี พ.ศ. 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ.ยุวชน ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗... [งานประชาสัมพันธ์]
  การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์ ระดับโรงเรียน... [งานประชาสัมพันธ์]
 การคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าว ออนไลน์ สพป.ปัตตตานี เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก และรายงานความเสียหายไปยัง สพฐ.... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการขอรับทุนจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานีผ่านช่องทางเว็บไซต์ของจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 14 / 39