ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2563 ประ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การรับสมัครนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Future Career bootcamp ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันะ์การสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกวดวาดภาพ หัวข้อ พลังแห่งรัก[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เตะดี พี่เลือก ฝันให้ไกล ไปให้ถึง... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขยายระยะเวลาโครงการ บรีส เปิดประสบการณ์เรียนรู้เล่นเลอะ นอกห้องเรียน ปี 2... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการค่าย NBI Youth Clup รุ่นที่ 7... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศ จากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสู... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่อสิทธิเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยส... [งานประชาสัมพันธ์]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้ ... [งานประชาสัมพันธ์]
  การประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบันทึกข้... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสาม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์จานกาบหมาก[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 15 / 39