ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะเด็กไทยให้พบแนว ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทนเจ้าหนูห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ ROAD... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ การขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตลุง... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก(ภาคใต้)... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อคัดเลือกเป็นศิษ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งปิดทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัยตามแนวทางมอนเตสซอรี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค... [งานประชาสัมพันธ์]
  ทุนศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ งานตุ้มโอมน้องพี่ ED KKU ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต นักคิดสุจริต รุ่นที่ 2 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมการวิ่ง Virtual Run เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด... [งานประชาสัมพันธ์]
 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียรการสอนรายวิชาการคำนวณ นิทรรศการ สัปดาห์ มอ.วิชาการ ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 16 / 39