ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก... [งานประชาสัมพันธ์]  
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา[งานประชาสัมพันธ์]  
 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินท... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา และคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ภาค ก ก.พ. และแนะแนวข้อสอบรับราชการ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของลูกจ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... [งานประชาสัมพันธ์]
 กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ต... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 21 / 39