ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งปิด สำนักงาน สกสค.ปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]  
 รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 25... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบนวัฒกรรมการอ่าน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ย้ายที่ทำการและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ... [งานประชาสัมพันธ์]
 การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม (ครั้งที่ 2)... [กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญเเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เนื่องในวันครบรอง 14 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคิรนทร์... [งานประชาสัมพันธ์]
 โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2562 [งานประชาสัมพันธ์]
 กิจกรรม รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน... [งานประชาสัมพันธ์]
 พรบ.สภาพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม[งานประชาสัมพันธ์]
 การประชุมสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 23 / 39