ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41[งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 [งานประชาสัมพันธ์]  
 การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]  
 ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา 904[งานประชาสัมพันธ์]  
 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดืมแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศตำแหน่งว่าง[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเตือนสถานการณ์พายุปาบึก [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 6)... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับภาคใต้ ประจำปี 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 ส่งประกาศขายทอดตลาด[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้้งที่ 11 ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 24 / 39