ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 การเปิดห้องเรียนพิเศษและการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 เทศบาลตำบลโคกโพธิ์เชิญชวนร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และทำบุญตักบาตร ประจำปีงบประมาณ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 4)... [กลุ่มการเงิน]  
 การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชกรชั้นผู้ใหญ่ หรือบังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รายลเอียดดังเ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวามคม (ครั้งที่ 1)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 7)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 6)... [กลุ่มการเงิน]
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 4)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน (ครั้งที่ 5)... [กลุ่มการเงิน]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญชวนจัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน ยุค 4.0... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 25 / 39