ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก สังคมหัวแข็ง ปี 3 ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561[งานประชาสัมพันธ์]  
 เชิญชวนดาวโหลดแลติดตั้งแอฟพลิเคชั้น สมุดโทรศัพท์จังหวัดปัตตานี ผ่านโทรศัพท์มือถือ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 3)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 2)... [กลุ่มการเงิน]
 รายงานโครงการเขตสุจริต[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 2)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม (ครั้งที่ 1)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการ สควค.... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุค... [งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 28 / 39