ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 21)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 20)... [กลุ่มการเงิน]  
 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการลมหายใจไรมลทิน ประจำปี 2561[งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 19)... [กลุ่มการเงิน]  
 ราคากลางจ้างเหมารถบัสกีฬาสานฝัน[กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วันที่ 20 สิงหาคม 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกวดราคาจ้างทำสมุดแบบฝึกหัดนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของ สพป.ปน.เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 18)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 17)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 16)... [กลุ่มการเงิน]
 ขอความอนุเคราะห์ แบบสำรวจออนไลน์เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 17... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 15)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 14)... [กลุ่มการเงิน]
 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 30 / 39