ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 9)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม (ครั้งที่ 8)... [กลุ่มการเงิน]  
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 7)... [กลุ่มการเงิน]  
 การรับสมัครคัดเลือก ครูดี ศรี จชต. ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้ร... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัล... [งานประชาสัมพันธ์]
 การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญชวนประกวดภาพวาด [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral VDO) ยะลาสุขใจ เที่ยวได้ตลอดปี... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งโอนเงินประกันสัญญาของโรงเรียน[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนเงิน ของ สพป.ปัตตานี 2[กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโปรแกรมห้องสมุดแัตโนมัติ... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6)... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั... [กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่ง... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการมอบทุน เรียนภาาาอังกฤษกับทีชซิ่งทอยส์ ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 32 / 39