ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ข้อสังการนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด... [งานประชาสัมพันธ์]  
 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ หัวข้อ พลั... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจการพัฒนาคุณภาพสตรี... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาเมษายน-พฤษภาคม 2561... [กลุ่มการเงิน]  
 โครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทดไท้องค์ราชัน... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนมิถุนายน 2561 ครั... [กลุ่มการเงิน]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้... [กลุ่มการเงิน]
 คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้... [กลุ่มการเงิน]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หั... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาข... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนครูข... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟรี เตรียมสอบภาค ก ก.พ. ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัต... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินแล... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561... [กลุ่มการเงิน]
 ขอเชิญส่งบทความ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ ... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 34 / 39