ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (รอบ2)... [กลุ่มการเงิน]  
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ม.ทักษิณ สงขลา เปิดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย และอื่น ๆ... [งานประชาสัมพันธ์]
 มอ.ปัตตานี เปิดอบรม Sticker Line การออกแบบอินโพการฟฟิค ... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Stiker Line... [งานประชาสัมพันธ์]
 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา[กลุ่มการเงิน]
 การประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึก... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ[กลุ่มการเงิน]
 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน[]
 ประชาสัมพันธ์การทดสอบทักษะด้านกีฬาเพื่อโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบบการศึก... [งานประชาสัมพันธ์]
 การประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 38 / 39