ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสถาผู้แทนราษฎร... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒธรรมความสัมพันธ์ไทย - ณีปุ่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]  
 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID - 19... [งานประชาสัมพันธ์]
 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง Lศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติประสบการณ์ และผลงา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ทำการของตำรวจภูธรภาค 9... [งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญร่วมโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวสู้ภัย COVID-19... [งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระุบรมราชินีนาพ พระบรมราชชนนี พัน... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอขยายเวลาการรับสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น... [งานประชาสัมพันธ์]
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานพานิชย์จังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขยายเวลาการประวดออกแบบมาสคอต น้อง Coding... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันนวัตกรรม Stem ศึกษา ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 6 / 39