ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19"... [งานประชาสัมพันธ์]  
 มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม(Fake News)กระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]  
 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานส่ว่นราชการและหน่วยงาน... [งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 รางวัล SEAMEO[งานประชาสัมพันธ์]  
 มอบรางวัลยูเนสโกฯ ประจำปี 2563 [งานประชาสัมพันธ์]
 สพป.ลำปาง เขต 1 รับสมัครนักจิตวิทยา[งานประชาสัมพันธ์]
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครนักจิตวิทยา... [งานประชาสัมพันธ์]
 สพม.38 รับสมัครนักจิตวิทยา[งานประชาสัมพันธ์]
 สพป.นครนายก รับสมัครนักจิตวิทยา[งานประชาสัมพันธ์]
 สพป.สุโขทัย เขต 1 รับสมัครนักจิตวิทยา... [งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2563... [งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การขจัดอคติทางเพศและการใช้ภาษาเชิงลบในกร... [งานประชาสัมพันธ์]
 สพม.14 รับสมัคร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... [งานประชาสัมพันธ์]
 สพป.น่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำ... [งานประชาสัมพันธ์]
 สพป.สมุทรสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำ... [งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโร... [งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญเข้าร่วมเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย... [งานประชาสัมพันธ์]
 อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานพิจารณาสนันสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค... [งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้... [งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 page 8 / 39