แผนการสอนโครงการสพป.ปัตตานี เขต 2

 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2 [ศูนย์ ITEC]  
 ชุดเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558[ศูนย์ ITEC]  
 ชุดเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.6[ศูนย์ ITEC]  
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.5[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.4[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.6[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.4[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.3[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.2[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1[ศูนย์ ITEC]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6[ศูนย์ ITEC]

  1 2 3 4 5 6 page 2 / 6