รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ,นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นำคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้างในสพป.ปัตตานี เขต 2 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังจากนั้นทุกคนที่ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายอาลัย หลังเสร็จพิธี บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ บุคลากรทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมมือร่วมใจ จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน ในเขตบริการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 page 1 / 40
 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning[22-11-2559]
 พุธเช้า ข่าว สพฐ. [22-11-2559]
 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 [21-11-2559]
  เยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะหวาย[21-11-2559]
 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี [21-11-2559]
 มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาปลอดขยะ[16-11-2559]
 สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2560[16-11-2559]
 ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์ พุธเช้า...ข่าวสพฐ.[15-11-2559]
 เยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินการเกษตรพระราชดำริฯ [15-11-2559]
 เยี่ยมพบปะให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[15-11-2559]
 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 [14-11-2559]
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transpareccy : ITA)[13-11-2559]
 ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล สพป.ปัตตานี เขต 2 [10-11-2559]
 ประชุมคณะบริหารเขตพืื้นที่[08-11-2559]
 เยี่ยมมอบกระเช้าสร้างขวัญและกำลังใจ[08-11-2559]
 เยี่ยมพบปะให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560[08-11-2559]
 ประชุมรับฟังวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์ รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.[08-11-2559]
 เยี่ยมติดตามการจัดการศึกษาและพบปะให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560[07-11-2559]
 ประชุมติดตามงานตามภารกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และโครงการสำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้[03-11-2559]
 ประชุมแผนรักษาความปลอดภัยครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อ.มายอ[03-11-2559]

หน้าแรก