รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ,นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นำคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้างในสพป.ปัตตานี เขต 2 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังจากนั้นทุกคนที่ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายอาลัย หลังเสร็จพิธี บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ บุคลากรทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมมือร่วมใจ จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน ในเขตบริการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 page 1 / 44
 พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา[19-02-2559]
 ประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)[19-02-2559]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [15-02-2559]
 สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ [15-02-2559]
  จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [13-02-2559]
  รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. [15-02-2559]
 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม่[08-02-2559]
 เยี่ยมศูนย์การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560 [03-02-2559]
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ครั้งที่ 2 [26-01-2559]
  ประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี[26-01-2559]
 ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์ เรื่อง การสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-วิทย์-สังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ [26-01-2559]
 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศคกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2561[26-01-2559]
 รับชม การถ่ายทอดสัญญาณรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[24-01-2559]
 ประชุม คณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561[23-01-2559]
 ประชุมทางไกล (Conferrence) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 [23-01-2559]
 โค้งสุดท้าย O-Net ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ[22-01-2559]
 โครงการโค้งสุดท้าย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ [22-01-2559]
 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560[22-01-2559]
 สอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I ? NET ปีการศึกษา 2560[20-01-2559]
 รับนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา [19-01-2559]

หน้าแรก