รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ,นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นำคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้างในสพป.ปัตตานี เขต 2 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังจากนั้นทุกคนที่ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายอาลัย หลังเสร็จพิธี บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ บุคลากรทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมมือร่วมใจ จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน ในเขตบริการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33
 อบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน มีคุณภาพ[26-05-2559]
 ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์ เรื่องโรงเรียนประชารัฐกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน[25-05-2559]
 ประชุมปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2[25-05-2559]
 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้[24-05-2559]
 ประชุมคณะทำงานการสร้างความรับรู้ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[22-05-2559]
 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. [22-05-2559]
 โรงเรียนคุณธรรม สู่สถานศึกษารูปแบบมูลนิธิยุวสถิรคุณ[21-05-2559]
 ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร[18-05-2559]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด[17-05-2559]
 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน[16-05-2559]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[15-05-2559]
 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [15-05-2559]
 ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี และแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี [15-05-2559]
 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษา และ โต๊ะ-เก้าอี้พระราชทาน[12-05-2559]
 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง[12-05-2559]
 ประชุม รปภ.ครู อ.ยะรัง[09-05-2559]
 ประชุม รปภ.ครู อ.มายอ[09-05-2559]
 ร่วมแสดงความยินดี บุคลากรมารับตำแหน่งใหม่[11-05-2559]
 อบรมเชิงปฏิบัติการการนำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชื่อมโยงสู่หลักสูตรแกนกลาง[11-05-2559]
 โครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ [08-05-2559]

หน้าแรก