รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ,นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นำคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้างในสพป.ปัตตานี เขต 2 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังจากนั้นทุกคนที่ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายอาลัย หลังเสร็จพิธี บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ บุคลากรทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมมือร่วมใจ จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน ในเขตบริการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 page 1 / 45
 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ[17-04-2559]
 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [17-04-2559]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้[18-04-2559]
 ต้อนรับนายกรัฐมนตรี[04-04-2559]
 ต้อนรับนายกรัฐมนตรี [04-04-2559]
 รอต้อนรับนายกรัฐมนตรี[04-04-2559]
 ภารกิจต้อนรับนายกรัฐมนตรี[04-04-2559]
 มอบประกาศนียบัตร ?บัณฑิตน้อย? ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 19 กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ [08-03-2559]
 รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว[07-03-2559]
 โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 [26-03-2559]
 การทดสอบความรู้ความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) ปีการศึกษา 2560[07-03-2559]
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม[06-03-2559]
 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [06-03-2559]
 ประชุมประธานศูนย์สอบ กรรมการอำนวยการ กรรมการประสานการจัดสอบ กรรมการรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ และกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ[06-03-2559]
 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและะบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [05-03-2559]
 การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) ปีการศึกษา 2560[05-03-2559]
 ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็น เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใก้บ้าน)[05-03-2559]
 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 [05-03-2559]
 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2561[02-03-2559]
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560[28-02-2559]

หน้าแรก