รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ,นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นำคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และลูกจ้างในสพป.ปัตตานี เขต 2 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังจากนั้นทุกคนที่ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายอาลัย หลังเสร็จพิธี บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ บุคลากรทางการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมมือร่วมใจ จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน ในเขตบริการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)[22-03-2559]
 ประชุมคัดเลือกสื่อการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธ[22-03-2559]
 ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นส์[22-03-2559]
 โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1[22-03-2559]
 โครงการค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางการเรียนรู้และทัศนคติสำหรับ นักเรียนบกพร่องทาวการเรียนรู้(LD)[21-03-2559]
 งานแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12[20-03-2559]
 กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2[17-03-2559]
 ให้ขวัญและกำลังใจฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17[16-03-2559]
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2560และประชุมปฎิบัติการ การพัฒนากระบวนการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning communiy : PLC) [16-03-2559]
 ประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี[16-03-2559]
 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา)[14-03-2559]
 ให้กำลังใจ ศน.ย้ายไปยะลาเขต 1[14-03-2559]
 มอบกระเป๋านักเรียนของมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์[14-03-2559]
 มอบข้าวสารให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม[13-03-2559]
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตรัง[13-03-2559]
 ส่งมอบ กระดาษคำตอบNT[13-03-2559]
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ[13-03-2559]
 ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ [13-03-2559]
 มอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่[10-03-2559]
 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2560[10-03-2559]

หน้าแรก