รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : พุธเช้าข่าว สพฐ.    28 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากร สพป.ปัตตานีเขต 2 ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประเด็นที่เกี่ยวกับโรงเรียน 1.กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นและการนำหลักสูตรสู่การปฎิบัติ ยกตัวอย่างแผนฝึกซ้อมแผ่นดินไหวโรงเรียนบ้านแม่ลาว เชียงราย 2.การจัดทำแผนเฝ้าระวังความรุนแรงทั้งในและนอกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 พ.ค.-มิ.ย. และ ก.ย.-ต.ค. ภาคเรียนที่ 2 พ.ย. และ มี.ค. 3.เรื่องอุบัติเหตุ มาตรการเชิงรุก ปัญหาเด็กนักเรียนไม่สวมหมวกกันน็อก ให้เพิ่มมาตรการเข้มรณรงค์สวมหมวกกันน็อก. 4. เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ควรขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เนื่องจากกล้ามเนื้อยังไม่พร้อมในการควบคุม 5.ช่วงนี้มีการสอบมาก ทั้ง O-NET. A-NET ให้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น เรื่องการควบคุมจราจร จุดเสี่ยง แยกจุดตัดต่างๆ บนถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2561

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 page 1 / 84
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านกระหวะ) [27-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านปาลัส) และต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting จังหวัดปัตตานี ปี 2565[27-05-2561]
 สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการศึกษา [27-05-2561]
 ประชุมคณะบริหาร สพป.ปัตตานี เขต 2[27-05-2561]
 พุธเช้าข่าว สพฐ. [27-05-2561]
 ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์สู่โรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ [26-05-2561]
 การขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 3 การจัดการเรียนรู้ Active Learning [26-05-2561]
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา [26-05-2561]
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต[26-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148)[26-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านสามยอด)[26-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม )[26-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านสะกำ ธันวาศิลป์)[26-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านดูวา)[26-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านถนน)[25-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ )[25-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านบาละแต )[25-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านละหารยามู )[25-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านสายชล )[25-05-2561]
 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา))[25-05-2561]