รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
    วันที่ 23-26 เมษาคม 2561 บุคลากรในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและมีความต้องการพิเศษ (5 จชต.) ณ โรงเเรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 1. นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปัตตานี เขต 2 2. นางนิภา เพชรมณี ครู รร.บ้านท่าเรือ 3. นางปณิดา สีลาภเกื้อ ครู รร.บ้านปาลัส 4. นางสาวทิศา ทองบุญ ครู รร.บ้านม่วงเตี้ย 5. นายฮัมดี หะยีและ ครู รน.บ้านกระเสาะ 6. นางสะอาดะห์ ซีเดะ ครู รร.บ้านบากง 7. นายซอฟี กาเซะ ครู รร. ต้นพิกุล 8. นางอักลีมา หะยีมะเซาะ ครู รร.บ้านควนลาแม 9. นางสาวตอยีบะห์ หะยีหะมะ ครู รร.ตลาดปรีกี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-04-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 page 1 / 68
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-01-2561]
 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ[17-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2565 [17-01-2561]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูของโรงเรียนบ้านสมาหอ[17-01-2561]
 รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน[17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรายขาว [17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลังงา[17-01-2561]
 งานวันครู ประจำปี 2565[16-01-2561]
 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล[14-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแขนท้าว[13-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านลางสาด [13-01-2561]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะจัน[13-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสมาหอ[13-01-2561]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านกระหวะ [13-01-2561]
 ประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเรียนการสอน แบบ On site[12-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย[12-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้าานกระเสาะ[12-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ[12-01-2561]
 การนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage สู่การปฏิบัติ[10-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตนี[07-01-2561]

หน้าแรก