รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

องคมนตรี รับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี พร้อมคณะผู้ติดตาม รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบปะ มอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ แก่ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมทั้ง ฝากให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเอง ให้เหมาะกับยุคสมัย 4.0 และถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาการในปัจจุบัน จากนั้นได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 สร้างความประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-04-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 page 1 / 68
 งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 12[20-01-2561]
 ร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโนรี[19-01-2561]
 พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)[19-01-2561]
 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. [19-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[18-01-2561]
 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ[17-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2565 [17-01-2561]
 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูของโรงเรียนบ้านสมาหอ[17-01-2561]
 รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน[17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทรายขาว [17-01-2561]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนลังงา[17-01-2561]
 งานวันครู ประจำปี 2565[16-01-2561]
 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล[14-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแขนท้าว[13-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านลางสาด [13-01-2561]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะจัน[13-01-2561]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสมาหอ[13-01-2561]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านกระหวะ [13-01-2561]
 ประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเรียนการสอน แบบ On site[12-01-2561]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย[12-01-2561]

หน้าแรก