รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านต้นทุเรียน

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยมีนางปราณี สุวรรณะ รอง สพป.ปน.2 เป็นประธานกรรมการ นายอะห์หมัด สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน เป็นกรรมการ นางแวมัสนะห์ แสีะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจัน เป็นกรรมการ ประเมินนายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-02-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ประชุมการจัดระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety center)[19-01-2562]
 กิจกรรมวันเด็กออนไลน์ ประจำปี 2565[11-01-2562]
 รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา[04-01-2562]
 ประชุมผู้ปกครอง[27-12-2562]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[27-12-2562]
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์[23-12-2562]
 มอบเกียรติบัตร[23-12-2562]
 ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม[14-12-2562]
 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์[08-12-2562]
 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)[08-12-2562]
 ร่วมฟังข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)[08-12-2562]
 อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง[08-12-2562]
 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day[19-11-2562]
 พัฒนาและสร้างสื่อ[19-11-2562]
 นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[19-11-2562]
 อบรมครูอิสลาม[29-09-2562]
 อบรมครูปฐมวัย[29-09-2562]
 ?การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ?[28-09-2562]
 เข้าร่วมแข่งขันงานวิทยาศาสตร์งานมอ.วิชาการ[28-09-2562]
 ประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[18-08-2562]

หน้าแรก