รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านปาลัส

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา"
    วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 นายราเชนทร์ ปานเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาลัส มอบหมายให้ นายมะยูโซะ มะเละ ครูโรงเรียนบ้านปาลัส นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 เข้าร่วมถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันวชิราวุธ ประจำปี พ.ศ.2564[26-11-2562]
 ประชุมสัมมนาคณะกรรมมัสยิดลางา-ตาแบ๊ะ [26-11-2562]
 ประชุมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ ON SITEของอำเภอมายอ[26-11-2562]
 นักเรียนไปฉีดวัคซีนเข็มที่2[05-11-2562]
 เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลระดับชาติ World Rugby Level 1 Coaching Course [31-10-2562]
 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวนักเรียนที่มารดาเสียชีวิต[31-10-2562]
 มาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 [06-08-2562]
 คณะกรรมการจัดงาน symposium ?นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ" โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอมายอ[07-10-2562]
 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมายอ "สัญจร ครั้งที่ 3"[07-10-2562]
 วิทยากรในการอบรมปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ผลิตสื่อนวัตกรรม พัผฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่นสำหรับสถานศึกษา[05-10-2562]
 การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลท่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (SDG4)[05-10-2562]
 วิทยากรจัดทำสื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง [05-10-2562]
 ร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. "สานใจไทย สู่ใจใต้" [05-10-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ[05-10-2562]
 เข้าร่วมกิจกรรมวันธงชาติไทย[05-10-2562]
 จัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2563[25-09-2562]
 ข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ภาคใต้) [25-09-2562]
 เข้าร่วมค่ายรักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2563[15-09-2562]
 ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี[11-09-2562]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[10-09-2562]

หน้าแรก