รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านวังกว้าง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและการถอดบทเรียนโรงเรียนคุณภาพด้วยโมเดลเครือข่ายชุมชนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนภาคใต้ โรงเรียนกองทุนการศึกษา
    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง พร้อมด้วยคณะครูนางสาวนีนา อิสมิง นางสาวกัลยดา พงศ์ศิริ และนางโสรายา แขวงบู นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปน. 2 นายประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีท่านพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประธานในพิธีและร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและการถอดบทเรียนโรงเรียนคุณภาพด้วยโมเดลเครือข่ายชุมชนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนภาคใต้ โรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จำนวน 11 โรงเรียน. ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562. ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมด้วยโมเดลเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ในรอบปีการศึกษา 2561 กัลยดา ภาพ : ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านวังกว้าง
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา"[24-11-2562]
 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ PFIZER ครั้งที่ 2 [10-11-2562]
 ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปน.เขต 1 และคุณครูหร่มหีม อาดำ [04-11-2562]
 ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 [24-10-2562]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19[10-09-2562]
 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา[25-08-2562]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11-08-2562]
 คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย[04-08-2562]
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10[31-07-2562]
 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563[02-07-2562]
 การคัดเลือกครูปฐมวัยดีเด่น[27-02-2562]
 รับเกีรยติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [27-02-2562]
 การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับสนามสอบโรงเรียนบ้านวังกว้าง[03-02-2562]
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [29-07-2562]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษามลายู และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน[08-07-2562]
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด[27-06-2562]
 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม[27-06-2562]
 มอบอินทผาลัมแก่มัสยิดดารุสลามวังกว้าง[26-05-2562]
 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [26-05-2562]
 มอบอินทผาลัมให้นักเรียน และคณะครูบุคลากร เพื่อละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่ง ฮิจเราะห์ศักราช 1440 [18-05-2562]

หน้าแรก