รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านบาตะกูโบ

เขตพื้นที่ฯเยี่ยมโรงเรียน
    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี และ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาตะกูโบ อ.มายอ เพื่อพบปะให้กำลังใจครู นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน เพื่อทาง สพป.ปัตตานี เขต 2 จะได้นำเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบาตะกูโบ
  1 2 3 page 1 / 3
 ประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[25-08-2562]
 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง[17-08-2562]
 อบรมให้ความรู้ COVID 19[17-08-2562]
 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓[01-07-2562]
 การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19[29-06-2562]
 กิจกรรมลูกเสือสำรอง[11-03-2562]
 เลือกตั้งประธานนักเรียน๖๓[10-03-2562]
 ประเมินครูอนุบาล[03-03-2562]
 ค่ายลูกเสือ[21-02-2562]
 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[17-02-2562]
 วันเด็ก 63[10-01-2562]
 ประชุมผู้ปกครอง[05-11-2562]
 นำผู้เรียนสู่แหล่งเรียนรู้[27-09-2562]
 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ[29-08-2562]
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26-06-2562]
 ตรวจฟันนักเรียน[25-06-2562]
 คัดกรีฑานักเรียน[25-06-2562]
 รอมฎอนสัมพันธ์[26-05-2562]
 ต้อนรับฮารีรายา[24-05-2562]
 เขตพื้นที่ฯเยี่ยมโรงเรียน[23-05-2562]

หน้าแรก