รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ตลาดนัดต้นมะขาม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรมมาอัฟต้อนรับวันอีดอิดิลฟิตตรี
    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนางสาวตูแวซาลีนี นิเซง ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และจัดให้มีกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมากที่สุด 3 อันดับ แยกออกเป็นครอบครัวที่มีบุตรหลาน 5 คน, 4 คน และ 3 คน และทุกครอบครัวที่เข้าร่วมประชุมทางโรงเรียนก็ได้มอบของที่ระลึกเช่นเดียวกัน และต่อมา เวลา 13.00 น. ได้จัดกิจกรรมมาอัฟต้อนรับวันอีดอิดิลฟิตตรี มีการบรรยายจาก คุณครูอับดุลการิม มะทา วิทยากรอิสลาม(รายชั่วโมง) ในหัวข้อ "วันอิดิลฟิตตรี"
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของตลาดนัดต้นมะขาม
  1 2 3 4 page 1 / 4
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[16-11-2562]
 นำใบงานส่งตามบ้านนักเรียน[01-06-2562]
 จัดเตรียมใบงานให้นักเรียน [31-05-2562]
 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและมอบตัวนักเรียนใหม่[31-05-2562]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2562]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28-05-2562]
 มอบเงินปัจจัยยากจนโควิด[07-05-2562]
 แจกใบงานนักเรียนและเงินอาหารกลางวัน[25-08-2562]
 จัดเตรียมสถานทีแจกเงินอาหารกลางวันและใบงานนักเรียน[24-08-2562]
 การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3)[08-07-2562]
 กิจกรรมการจัดงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"[14-10-2562]
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอยะรัง (เดือนตุลาคม)[06-10-2562]
 กิจกรรมอ่านออก คิดเลขเป็น สื่อสารภาษาอาเซียน[06-10-2562]
 ประชุมประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563[25-09-2562]
 ประชุมสภาสันติสุข[29-09-2562]
 การแข่งขันฟุตบอลระดับกลุ่มโรงเรียน[23-09-2562]
 กิจกรรมเรลลี่ฐานการเรียนรู้ในหัวข้อ "IES ท่องโลกกว้าง ใกล้ชิดฮาลาล รู้ทันฮารอม"[14-09-2562]
 งานมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 อำเภอยะรัง[14-09-2562]
 กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ [03-09-2562]
 มอบทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ[28-08-2562]

หน้าแรก