รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านปาลัส

กิจกรรมอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.40 น.-10.00 น.นายราเชนทร์ ปานเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาลัสมอบหมายให้ ครูซาอาด๊ะ ฆาเราะ ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำ 2562 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนบ้านปาลัส *****ขอบคุณคุณครูจุฑารัตน์ เพชรศรีชาติ ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำสื่อ(ป๊อปอัป) ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 เข้ารับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น [16-01-2562]
 กิจกรรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) [09-12-2562]
 รับมอบสีบริจาคจากบริษัท ทีโอเอ(เพ้นท์)ประเทศไทย จำกัด(มหาชน)[07-12-2562]
  เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 จังหวัดปัตตานี[07-12-2562]
 เข้าร่วมถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันวชิราวุธ ประจำปี พ.ศ.2564[26-11-2562]
 ประชุมสัมมนาคณะกรรมมัสยิดลางา-ตาแบ๊ะ [26-11-2562]
 ประชุมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ ON SITEของอำเภอมายอ[26-11-2562]
 นักเรียนไปฉีดวัคซีนเข็มที่2[05-11-2562]
 เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลระดับชาติ World Rugby Level 1 Coaching Course [31-10-2562]
 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวนักเรียนที่มารดาเสียชีวิต[31-10-2562]
 มาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 [06-08-2562]
 คณะกรรมการจัดงาน symposium ?นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ" โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอมายอ[07-10-2562]
 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมายอ "สัญจร ครั้งที่ 3"[07-10-2562]
 วิทยากรในการอบรมปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ผลิตสื่อนวัตกรรม พัผฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่นสำหรับสถานศึกษา[05-10-2562]
 การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลท่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (SDG4)[05-10-2562]
 วิทยากรจัดทำสื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง [05-10-2562]
 ร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. "สานใจไทย สู่ใจใต้" [05-10-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ[05-10-2562]
 เข้าร่วมกิจกรรมวันธงชาติไทย[05-10-2562]
 จัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2563[25-09-2562]

หน้าแรก