รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านกระเสาะ

ร่วมแข่งขันกรีฑา "กุเลาเกมส์" 2019 ปัตตานี
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายซุลกีฟลี สาแลมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรเสาะ มอบหมายให้นางอามีเนาะ มังสมาน นายอิสมาแอ นิเซ็ง และนางสาวฮาซินะฮ์ ยือแร พานักกรีฑาตัวแทนอำเภอมายอ เข้าร่วมแข่งขันกรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร 15 ปี และวิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามอบต.บานา ผลการแข่งขันเข้ารอบชิงชนะเลิศวิ่ง 4x100 เมตร 15 ปีหญิง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านกระเสาะ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 1 / 16
 นักเรียนรับใบงาน On-Hand รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน[12-07-2562]
 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง[12-07-2562]
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกระเสาะ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12-07-2562]
 ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย [28-09-2562]
 กิจกรรม Fix it Center [28-09-2562]
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์มัสยิดกำปงบารู[28-09-2562]
 ร่วมงานเกษียณอายุราชการกลุ่มโรงเรียนกูวิงตรัง [28-09-2562]
 ร่วมงานเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านแขนท้าว[28-09-2562]
 ประชุมประจำเดือนกันยายน [28-09-2562]
 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกลาง[28-09-2562]
 กิจกรรมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ 7 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้[28-09-2562]
 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[28-09-2562]
 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รอบคัดเลือกระดับกลุ่มกูวิงตรัง [28-09-2562]
 ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ[28-09-2562]
 โครงการอบรมและเข้าค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน (ค่ายคิดมัต) ประจำปี 2563[10-09-2562]
 ประชุมปฏิบัติการคัดเลือกสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และหนังสือแบบฝึกสอนการอ่านการเขียนชั้นอนุบาล 3 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[10-09-2562]
 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการครุวัฒนวิถี)[10-09-2562]
 ประเมินมัสยิดนูรูยันนะห์กระเสาะกำปงบารู หมู่ 3 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดระดับจังหวัด ปี 2563[10-09-2562]
 มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค[10-09-2562]
 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสากู้ภัยทางน้ำเบื้องต้น[10-09-2562]

หน้าแรก