รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านต้นสน

ค่ายหนูน้อยสานสายใยรัก
    เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนได้จัดโครงการ ?ค่ายหนูน้อยสานสายใยรัก? ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3เข้ามาร่วมทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสานสายใยรักระหว่างพ่อ แม่ และลูกในการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและลงมือกระทำด้วยตนเอง ตลอดการจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก (มะพารี:ภาพ/แวดะห์:ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-02-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านต้นสน
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ Google meet[24-11-2563]
 ประชุมผู้ครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564[25-10-2563]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน[20-10-2563]
 อบรมออนไลน์วิจัยในชั้นเรียน EP.2[15-10-2563]
 English for Communication Course [26-09-2563]
 อ่านคล่อง รู้ความภาษาไทย ป.1-6 [26-09-2563]
 LIVEWORSHEETS[26-09-2563]
 Canva & KineMaster [26-09-2563]
 อบรมออนไลน์วิจัยในชั้นเรียน [26-09-2563]
 ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนด้วย Google Meet Appication[06-09-2563]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษา[05-10-2563]
 งานแสดงมุฑิตาจิต [05-10-2563]
 STEM : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน[18-09-2563]
 ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[22-08-2563]
 รพ.สต.เขาตูม ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน[22-08-2563]
 STEM ศึกษา ณ ม.ราชภัฎยะลา[10-08-2563]
 ส่งครูผู้ช่วยคนใหม่[01-08-2563]
 จิตอาสาพัฒนาเส้นทางต้อนรับเปิดเทอม[05-07-2563]
 Back To School[03-07-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563[28-06-2563]

หน้าแรก