รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านสะนอ

รับเกียรติบัตรครูผู้สอนและนักเรียนมีผลการสอบ I-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุรัยดา กีโต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายวีรา รักษาศาสน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ พร้อมด้วยเด็กหญิงนาเดีย อาแดและเด็กหญิงฟาตีฮาร์ ดาโอะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรครูผู้สอนและนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาว์เทิร์น วิว ปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-03-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านสะนอ
  1 2 3 4 page 1 / 4
 เข้าร่วมกิจกรรมงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"[15-10-2563]
 เยี่ยมเยียนสถานศึกษา[07-10-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[08-09-2563]
 เตรียมความพร้อมกิจกรรมมุฑิตาจิต[17-08-2563]
 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน[17-07-2563]
 ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้วยโอกาสและเด็กกำพร้า[02-03-2563]
 รับเกียรติบัตรครูผู้สอนและนักเรียนมีผลการสอบ I-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน[02-03-2563]
 ขอแสดงความยินดีการทดสอบระดับชาติอิสลามศึกษา (I-NET)[26-02-2563]
 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี[20-02-2563]
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1[20-02-2563]
 ซ้อมกีฬา[12-02-2563]
 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[12-02-2563]
 แนะแนวศึกษาเรียนต่อ[07-02-2563]
 กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่[06-02-2563]
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ประจำปีการศึกษา 2562[23-01-2563]
 ร่วมแสดงความยินดี[20-01-2563]
 นักเรียนเข้ารับบริการทันตกรรม[17-01-2563]
 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563[17-01-2563]
 ร่วมแสดงความยินดี[15-01-2563]
 กิจกรรมจัดสอบ Pre I-net [13-01-2563]

หน้าแรก