รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านต้นทุเรียน


เรื่อง : ประชุม(Run For Orphans 2020)    วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 นายอินดี บาตูลางิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ได้มอบหมายให้ครูอุสมาน เฮ็งปิยา และครูนูรดิน เฮ็งปิยา เข้าร่วมประชุมโครงการ"วิ่ง เพื่อกำพร้า"(Run For Orphans 2020) ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปน.2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-07-2563

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านต้นทุเรียน
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 ต้อนรับคุณครูคนใหม่[18-05-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-05-2563]
 ATK[18-05-2563]
 ประชุมสภานักเรียน[18-05-2563]
 กีฬาสัมพันธ์[18-05-2563]
 พมจ.ปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน[18-05-2563]
 พาน้องกลับมาเรียน[18-05-2563]
 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์[18-05-2563]
 ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ App TTR Smart Online [14-04-2563]
 เลี้ยงส่งและขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี[14-04-2563]
 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด19[14-04-2563]
 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564[29-03-2563]
 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน[29-03-2563]
 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564[17-03-2563]
 ทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[17-03-2563]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2565[02-03-2563]
 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง Executive Functions EF[02-03-2563]
 เยี่ยมเยียนนักเรียนที่กักตัว[02-03-2563]
 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[02-03-2563]
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์[02-03-2563]