รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านบาตะกูโบ

อบรมให้ความรู้ COVID 19
    เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 ) ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบาตะกูโบ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนและผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถป้องกันโรคด้วยตนเองโดยมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทำหน้ากากผ้าสำหรับใส่เองด้วยทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ กองทุนหลักประกันคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ที่สับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบาตะกูโบ
  1 2 3 page 1 / 3
 ประเมิน ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา[25-08-2563]
 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง[17-08-2563]
 อบรมให้ความรู้ COVID 19[17-08-2563]
 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓[01-07-2563]
 การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19[29-06-2563]
 กิจกรรมลูกเสือสำรอง[11-03-2563]
 เลือกตั้งประธานนักเรียน๖๓[10-03-2563]
 ประเมินครูอนุบาล[03-03-2563]
 ค่ายลูกเสือ[21-02-2563]
 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[17-02-2563]
 วันเด็ก 63[10-01-2563]
 ประชุมผู้ปกครอง[05-11-2563]
 นำผู้เรียนสู่แหล่งเรียนรู้[27-09-2563]
 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ[29-08-2563]
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26-06-2563]
 ตรวจฟันนักเรียน[25-06-2563]
 คัดกรีฑานักเรียน[25-06-2563]
 รอมฎอนสัมพันธ์[26-05-2563]
 ต้อนรับฮารีรายา[24-05-2563]
 เขตพื้นที่ฯเยี่ยมโรงเรียน[23-05-2563]

หน้าแรก