รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

โครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
    วันที่ 15 -16 สิงหาคม 2563 สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 25 โรงๆ 5 คน ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีนายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 page 1 / 67
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะจัน[13-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสมาหอ[13-01-2563]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านกระหวะ [13-01-2563]
 ประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเรียนการสอน แบบ On site[12-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย[12-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้าานกระเสาะ[12-01-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ[12-01-2563]
 การนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage สู่การปฏิบัติ[10-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตนี[07-01-2563]
 เยี่ยมคาราวะประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี[07-01-2563]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน[07-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาสอง[07-01-2563]
 เยี่ยมคาราวะนายอำเภอยะรัง[07-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านระแว้ง[06-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะรัง[06-01-2563]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน[06-01-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ฯ[06-01-2563]
 กิจกรรมวันเด็ก ออนไลน์[06-01-2563]
 การประชุมผู้บริหารการศึกษา[05-01-2563]
 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.[05-01-2563]

หน้าแรก