รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : งานประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือน
    วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ปี 2562 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 2563 รางวัลของคุรุสภา ปี 2563 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จังหวัดปัตตานี ปี 2563 และรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา ระดับเขตพื้นที่ (Active Learning) มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หลังจากนั้น เข้าวาระการประชุม โดยมี นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 page 1 / 67
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแขนท้าว[13-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านลางสาด [13-01-2563]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะจัน[13-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสมาหอ[13-01-2563]
  เยี่ยมโรงเรียนบ้านกระหวะ [13-01-2563]
 ประชุมหารือทบทวนมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเรียนการสอน แบบ On site[12-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย[12-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้าานกระเสาะ[12-01-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ[12-01-2563]
 การนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage สู่การปฏิบัติ[10-01-2563]
 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตนี[07-01-2563]
 เยี่ยมคาราวะประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี[07-01-2563]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน[07-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาสอง[07-01-2563]
 เยี่ยมคาราวะนายอำเภอยะรัง[07-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนบ้านระแว้ง[06-01-2563]
 เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะรัง[06-01-2563]
 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน[06-01-2563]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ฯ[06-01-2563]
 กิจกรรมวันเด็ก ออนไลน์[06-01-2563]

หน้าแรก