รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : ชุมชนบ้านเมืองยอน

ติดตาม ประเมินผล อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
    วันที่ 3 กันยายน 2563 นายเกษม มะเกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากโรงพยาบาลมายอและคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในการติดตามและประเมินผลรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของชุมชนบ้านเมืองยอน
  1 page 1 / 1
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน "กวนอาซูรอ "[21-09-2563]
 ติดตาม ประเมินผล อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม[10-09-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[08-09-2563]

หน้าแรก