รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านบูเกะกุง

มอบทุนการศึกษานักเรียน(ทุนเสมอภาค)
    วันที่ 10 กันยายน 2563 นายมะยะโก๊ะ บือแน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะกุง และนางฟาลาตี สูหลง ครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค มอบทุนการศึกษาจำนวน 26 ทุน โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับทุน เพื่อเป็นทุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบูเกะกุง
  1 page 1 / 1
 กิจกรรมจิตอาสา..."ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"[15-10-2563]
 เข้าร่วมกิจกรรมงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"[15-10-2563]
 อบรมครูปฐมวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ระบบสองภาษา(ไทย-มลายูถิ่น) สำหรับเด็กปฐมวัย[21-09-2563]
 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานสภานักเรียน[12-09-2563]
 มอบทุนการศึกษานักเรียน(ทุนเสมอภาค) [10-09-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[08-09-2563]

หน้าแรก