รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 2 : บ้านบูเกะกุง

ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานสภานักเรียน
    วันนี้ (วันที่ 12 กันยายน 2563) นางฟาลาตี สูหลง ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุม ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานสภานักเรียน ณ ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบูเกะกุง
  1 page 1 / 1
 กิจกรรมจิตอาสา..."ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"[15-10-2563]
 เข้าร่วมกิจกรรมงาน "Symposium นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ"[15-10-2563]
 อบรมครูปฐมวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ระบบสองภาษา(ไทย-มลายูถิ่น) สำหรับเด็กปฐมวัย[21-09-2563]
 ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานสภานักเรียน[12-09-2563]
 มอบทุนการศึกษานักเรียน(ทุนเสมอภาค) [10-09-2563]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563[08-09-2563]

หน้าแรก